•  فـروش:  49 15 8888  -  48 15 8888 (021)
 •     

 

 
 
Accounting Software | Restaurant Software | Software Fast Food | Software Coffee Shop | Restaurants Traditional software | Accounting Software Stores | saffron software | Prince Software | Software Services Meetings | restaurant management software | Software Plug

  • .:امکانــات بخـش عمليـات :.
  • نرم افزار رستوران |صفحه اصلي فروشصفحه اصلي فروش : شامل نمايش اطلاعات :
   - گروه هاي غذايي : هر تعداد گروه غذايي که کاربر در برنامه تعريف کرده است .
   - نام کامل غذاها : نمايش هر تعداد غذايي که کاربر در گروه هاي غذايي تعريف کرده است .
   - کد غذاها : در صورت اختصاص دادن يک شماره به عنوان کد به غذاها ( براي فروش غذاها به صورت کد براي کاربراني که از دستگاه فيش کيبرد استفاده مي کنند )
   - نمايش انواع مختلف پذيرش سفارش در يک صفحه شامل : 1- سالن 2- بيرون بر حضوري 3- بيرون بر ارسال توسط پيک ( يکي از نقاط قوت برنامه زعفران نسبت به برنامه هاي مشابه ، تجميع انواع مختلف پذيرش سفارش در يک صفحه است که باعث افزايش سرعت پذيرش انواع مختلف سفارش ها توسط کاربر به صورت همزمان و مخصوصا در ساعات اوج کاري خواهد شد .)
   - انتساب فاکتور به پيک در همان فرم فروش : در صورت انتخاب مدل ارسال توسط پيک ، ليست پيک ها در نرم افزار ظاهر مي گردد که اين امر نيز باعث افزايش سرعت و عملکرد بهتر کاربر خواهد شد.
   - نمايش کالر آي دي ( نمايشگر شماره تلفن ) : نمايش اطلاعات تماس هاي تلفني تا 8 خط در فرم فروش و درج مشخصات مشترکين در هنگام برقراري تماس به صورت خودکار
   - درج عمليات مالي شامل : تخفيف ( به صورت عدد و درصد ) 2- ماليات بر ارزش افزوده 3- سرويس ( به صورت عدد و درصد) 4- کرايه ( مخصوص سفارشات ارسال توسط پيک )5- نقدي و اعتباري بودن وضعيت تسويه فاکتور
   - دسترسي به تمام فرم هاي پرکاربرد به صورت ويجت در فرم فروش شامل : 1- نمايش ليست فاکتورها 2- اعلام شماره فاکتورها ( به صورت نرم افزاري و با استفاده از اسپيکر کامپيوتر ) 3- موجودي غذاها (درج تعداد براي فروش روزانه) 4- تنظيمات کاربري برنامه 5- فرم مشترکين 6- فرم غذاها 7- درج توضيحات در فاکتور آشپزخانه بر اساس درخواست مشتري 8 - نمايش گزارش صندوق دار 9 - نمايش گزارش موجودي انبار 10- درج توضيحات فاکتور ( بصورت مثال درج آدرس ، تلفن و ... مشتريان غير مشترک و درج آن در پايين فاکتور ) 11- ويجت ارسال پيام نوشتاري براي ساير بخش ها ( مانند ارسال يک پيغام براي سر آشپز توسط پرينتر آشپزخانه)
   - چاپ فاکتور صندوق و فاکتور آشپزخانه به صورت جداگانه
   - تغيير در مبلغ فاکتور : تغيير دستي قيمت کل فاکتور و درج قيمت دلخواه براي جمع فاکتور - مشاهده فاکتور قبلي و بعدي فاکتور فعلي و اولين و آخرين فاکتور روز
   - ويجت هاي افزايش و کاهش تعداد براي افزايش و کاهش تعداد غذاها و همچينن ويجت صفحه کليد براي درج تعداد زياد
   - قابليت کليک کردن بر روي سطر هاي فاکتور و امکان افزايش و يا کاهش تعداد آن سطر با استفاده از صفحه کليد کيبرد کامپيوتر ( بدين ترتيب که زماني که کابر سطري را انتخاب کرده است اگر از روي کيبرد کامپيوتر هر عددي را وارد کند ، تعداد آن سطر برابر عدد وارد شده خواهد شد.) جهت نمايش فرم مربوطه بر روي عکس کليک کرده و کمي صبر کنيدفرم فروش
  • نرم افزار رستورانسفارشات سالن : جهت رفاه و عملکرد بهتر مشترياني که داراي سالن غذاخوري مي باشند ، اين بخش به نرم افزار افزوده شده است که قابليت هايي از قبيل :
   - نمايش ميزهاي سالن با نامگذاري دلخواه و تعداد ستون هاي دلخواه - نمايش مشغول يا آزاد بودن ميزهاي سالن و مشخص کردن آنها توسط رنگ پس زمينه
   - نمايش فاکتور مربوط به ميزهاي مشغول
   - ويرايش فاکتور ميزهاي مشغول - چاپ صورت حساب فاکتورها - تسويه فاکتورها
   - ويرايش فاکتورها
   - نمايش ويجت فرم هاي پر کاربرد مانند : فرم فاکتورها 2- فرم واگذاري به پيک 3- فرم تنظيمات کاربري 3- فرم مشترکين 5- فرم غذاها 6- ويجت ارسال پيام نوشتاري براي ساير بخش ها ( مانند ارسال يک پيغام براي سر آشپز توسط پرينتر آشپزخانه) - گزارش صندوق دار - تنظيم مکان ميزها : امکان جابه جايي ميزها ، تخت ها ، آلاچيق ها و ....
   - امکان دسته بندي و تعريف گروه براي تعدادي از ميزها و نامگذاري دلخواه براي آنها ( به طور مثال : ميزها ، تخت ها ، آلاچيق ها و ....) جهت نمايش فرم مربوطه بر روي عکس کليک کرده و کمي صبر کنيدresturant
  • رستورانفاکتورها: نمايش فاکتورهاي صادر شده در روز جاري و روزهاي گذشته و نمايش اطلاعات مربوط به آنها مانند : 1 - شماره فاکتور ، وضعيت فاکتور ( عادي ، مرجوعي ، ويرايش شده ، حذف شده ، ارسال شده توسط پيک ). 2 - تعداد اقلام فاکتور 3 - نام مشترکين 4 - کد اشتراک 5 - مبلغ کل فاکتور 6 - تاريخ فاکتور 7 - ساعت صدور فاکتور 8 - مهمان 9 - وضعيت اصلاحي فاکتور . و امکان مرتب سازي کل فاکتورها بر اساس هر يک از اين آيتم ها جهت نمايش فرم مربوطه بر روي عکس کليک کرده و کمي صبر کنيدگزارش فاکتورها
  • نرم افزارتسويه حساب مشترک اعتباري : امکان تسويه حساب با مشترکيني اعتباري و مشاهده وضعيت بستانکار / بدهکار آنهابر روي عکس کليک کنيد!
  • حسابداري رستورانتسويه حساب پيک: تسويه حساب با پيک ها و مشاهده فاکتورهايي که به هريک از آنها واگذار شده است بهمراه ريز جزئيات فاکتورهابر روي عکس کليک کنيد!
  • فست فودتسويه حساب پرسنل: تسويه حساب پرسنلي که اجازه مهمان کردن دارند .بر روي عکس کليک کنيد!
  • نرم افزار فست فودتسويه حساب صندوق: نمايش موجودي صندوق ها و ميزان فروش غير نقدي و امکان برداشت مبلغ از صندوق ( جهت تحويل گرفتن صندوق از صندوقدار)بر روي عکس کليک کنيد!
  • نرم افزار رستورانواريز وجه به صندوق : امکان واريز وجه به صندوق جهت پرداخت هزينه ها و ساير عمليات ماليبر روي عکس کليک کنيد!
  • رستورانيانتقال وجه بين صندوق ها : امکان انتقال وجه از صندوقي به صندوق ديگر بهمراه درج توضيحات براي انتقال بر روي عکس کليک کنيد!
  • کافي شاپثبت بدهکاري مشترک : ثبت بدهکاري مشترک به دو صورت کسر از صندوق ( جهت جلوگيري از بروز اختلاف حساب صندوق و فروش روزانه ) و يا ثبت بدهکاري مشترک به صورت جداگانهبر روي عکس کليک کنيد!
  • بيرون برثبت هزينه : امکان ثبت هزينه هاي جاري مجموعه مانند هزينه قبوض ، خريد وسايل مصرفي و .... و پرداخت آنها از محل صندوق دلخواهبر روي عکس کليک کنيد!
  • کترينگعمليات انبار : ورود و خروج مواد اوليه از انبارها و انتقال آنها از انباري به انبار ديگربر روي عکس کليک کنيد!
  • سفره خانه سنتيموجودي غذاها : يکي از قابليت هاي منحصر به فرد نرم افزار زعفران امکان تعيين تعداد روزانه براي هر غذا مي باشد . در صورتي که کاربر براي غذايي تعداد روزانه تعيين نمايد به ازاي هر فروش از تعداد آن کم شده و در صورتي که بخش هشدار موجودي غذاها در تنظيمات فعال باشد ، زماني که فروش به بازه اخطار برسد برنامه پيغام اخطار مناسبي به کاربر مي دهد.
   بر روي عکس کليک کنيد!
  • ساندويچياعلام فاکتور : اين قابليت بيشتر در فست فودها (Fast Food) و مراکزي که ابتدا فيش صادر ، تسويه حساب و سپس اقدام به تحويل غذا مي کنند کاربرد دارد . جهت اعلام شماره فاکتور نياز به سخت افزار مخصوص است ولي نرم افزار زعفران بصورت نرم افزاري و با استفاده از اسپيکر متصل به کامپيوتر اين قابليت را در اختيار کاربر قرار مي دهد و تنها کافيست شماره فاکتور را درج کرده و بر روي دگمه اعلام شماره کليک نماييد.بر روي عکس کليک کنيد!
  • .: امکانــات بخـش اطلاعـات :.
  • نرم افزار کترينگمشترکين : تعريف مشترکين رستوران و درج اطلاعاتي همچون : 1 - نوع ( سالن يا بيرون بر ) 2 - پيشوند :( آقا / خانم / شرکت /....) 3 - گروه ( خانواده ، دوستان ، همسايگان و ....) 4 - کد اشتراک 5- تاريخ تولد 6 - تعيين معمولي يا اعتباري بودن مشترک 7 - تعيين سقف اعتبار براي مشترکين اعتباري 8 - سطح قيمت ( اين بخش در قسمت غذاها شرح داده خواهد شد) 9- محدوده آدرس ( جهت تعيين کرايه ) 10 - اضافه کرايه ( در صورت درج اضافه کرايه براي مسيرهاي طولاني تر ) 11- درج دو خط تلفن ثابت و يک خط تلفن همراه و يک خط نمابر 12 - امکان درج دو آدرس 13 - امکان درج توضيحات اضافيبر روي عکس کليک کنيد!
  • برنامه حسابداري رستورانکالاها و مواد اوليه : تعريف کالاها و مواد اوليه و امکان انتساب نام اختصاري به آنها بهمراه قيمت تمام شده و واحد ( گرم ، کيلو ، عدد ، ظرف و .....) براي آنها ، که از اين اطلاعات در مراحل بعدي براي انبارداري و انبارگرداني و همچنين تهيه فرمول توليد استفاده خواهد شد .بر روي عکس کليک کنيد!
  • نرم افزار خريد و فروش رستورانغذاها : قسمت تعريف غذاها داراي اين قابليت ها و امکانات مي باشد :
   - عنوان غذا
   - امکان فعال و غير فعال کردن غذا ( که اين قابليت درباره غذاهاي فصلي و مواردي از اين دست کاربرد دارد )
   - اختصاص کد به غذا ، که مي توان براي هر غذا کد منحصر به فردي را تعريف کرد و از اين کد در فرم فروش استفاده نمود به اين صورت که به جاي آنکه در فرم فروش با ماوس بر روي نام غذا کليک کنيد ، کد آنرا در قسمت مربوطه درج کرده و سپس با فشردن دگمه اينتر به تب تعداد رفته و با در نهايت با درج تعداد مورد نظر دستور ثبت را صادر کنيد . اين نوع از فروش براي آن دسته از مشترياني به سرعت زيادي جهت پذيرش سفارشات نياز دارند توصيه مي گردد. - واحد غذا مانند : پرس ، عدد ، سيخ ، ظرف و ....
   - گروه غذا : هر غذا مي بايست به يک گروه غذايي انتساب داده شود ( شما مي توانيد بي نهايت گروه غذايي داشته باشيد )
   - تنظيمات پيشرفته خط چاپ ( تعيين خط چاپ براي غذا ) : بنا به ساختار و تنوع غذاهاي يک مجموعه و همچنين تعداد آشپزخانه ها و محل هايي که در يک مجموعه در آنها غذا توليد مي شود ، مي بايد اين قابليت در برنامه ها وجود داشته باشد تا پرينت فيش آشپزخانه غذا در همان قسمتي که آن غذا توليد مي شود چاپ شود . اين قابليت با بيشترين انعطاف پذيري در برنامه زعفران وجود دارد.
   - امکان اختصاص 4 خط چاپ ( شامل دو خط چاپ بيرون بر و دو خط چاپ سالن ) به يک غذا ، که اين قابليت نيز در تکميل قابليت فوق به نرم افزار افزوده شده است تا تفکيک خطوط چاپ بر اساس نوع سفارش ( بيرون بر و يا سالن ) نيز امکان پذير باشد . - تعيين قيمت تمام شده ( به صورت اختياري ) جهت محاسبه سود خالص فروش و عدم نياز به محاسبه دستي آن. - فرمول توليد : اين قابليت به کاربر اين امکان را مي دهد تا انبار خود را بر اساس فروش مديريت کند . به اين معنا که زمانيکه فروش غذايي انجام مي شود به ميزاني که براي آن غذا تعريف شده از موجودي مواد اوليه آن از انبار کاسته شود . در نهايت اگر از اين ويژگي به درستي و با دقت در تهيه فرمول توليد غذاها استفاده کنيم ديگر نيازي به انبارگرداني دستي نداشته و هرگونه اختلاف و عدم همخواني ميزان فروش و ميزان مواد اوليه انبار به راحتي قابل پيگيري و مديريت است .
   - امکان تعريف پنج سطح قيمت براي هر غذا : از اين ويژگي بيشتر.بر روي عکس کليک کنيد!
  • نرم افزار فروش رستورانپيک ها : تعريف پيک ها و درج اطلاعات شناسايي آنها و امکان فعال و غير فعال کردن هر پيک.بر روي عکس کليک کنيد!
  • نرم افزار صدور فيشصندوق ها : تعريف صندوق به تعداد دلخواه.بر روي عکس کليک کنيد!
  • نرم افزار چاپ فاکتورپرسنل : تعريف پرسنل بهمراه درج مشخصات شناسايي و درج سمت براي آنها.بر روي عکس کليک کنيد!
  • نرم افزار فروش رستورانيهزينه ها : تعريف هزينه هاي جاري مجموعه از قبيل قبوض آب و برق و تلفن و حقوق پرسنل و هزينه هاي ديگر.بر روي عکس کليک کنيد!
  • برنامه رستوران و فست فودتعريف انبار : تعريف انبار به تعداد دلخواه و متناسب با نياز مجموعه ..بر روي عکس کليک کنيد!
  • نرم افزار فروش فست فودمحدوده هاي آدرس : تعيين محدوده هاي آدرس و انتساب آن به مشترکين در قسمت تعريف مشترکين و استفاده از آن جهت تعيين کرايه در فروش از نوع ارسال توسط پيک.بر روي عکس کليک کنيد!
  • نرم افزار مديريت فست فوداطلاعات پايه : تمام اطلاعاتي که ما در فرم هاي ديگر از آنها استفاده مي کنيم ، مانند واحد شمارش کالا ، گروه مشترکين ، پيشوند ها ، توضيحات ، گروه فيش ها و ......بر روي عکس کليک کنيد!
  • .: امکانــات بخـش گــزارشـهــا :.
  • نرم افزار پيتزا فروشيگزارش صندوق داران شامل بخش هاي :
   - گزارش غذاهاي فروخته شده
   - گزارش فاکتورهاي ويرايش شده(بهمراه تعداد دفعات ويرايش و نمايش اقلام حذف و اضافه شده بهمراه نمايش مبالغ کسر و اضافه شده در هر بار ويرايش)
   - گزارش فاکتورهاي حذف و مرجوع شده بر روي عکس کليک کنيد!
  • نرم افزار اغذيه فروشيخلاصه گزارش مالي روز شامل بخش هاي :
   - واريزها به صندوق شامل :1-بابت فروش هاي نقد 2-بابت واريز وجه به صندوق 3-بابت تسويه حساب مشترکين اعتباري 4-بابت انتقال از صندوق هاي ديگر 5-بابت تسويه حساب پرسنل
   - برداشت ها از صندوق شامل : 1-بابت برداشت وجه از صندوق 2-بابت پرداخت هزينه 3-بابت انتقال از صندوق 4-بابت بدهکاري مشترک
   - بدهکاران امروز شامل : 1-بدهکاري مشترکين 2-بدهکاري پيک ها 3-بدهکاري پرسنل بر روي عکس کليک کنيد!
  • نرم افزار حسابداري کافي شاپگزارش فاکتورها : 1-فاکتورهاي عادي 2-فاکتورهاي حذف شده 3-فاکتورهاي واگذار شده به پيک 4-فاکتورهاي برگشت/تسويه شده توسط پيک بر روي عکس کليک کنيد!
  • دانلود نرم افزار حسابداري رستورانگزارش فاکتورهاي مشترکين : براساس تاريخ ،ساعت و نقدي و اعتباري بودن فاکتورها بر روي عکس کليک کنيد!
  • دانلود برنامه رستورانگزارش فاکتورهاي مهمان شامل : ريز گزارشات ميهمان هاي پرسنل اعتباري (درصورتي که پرسنل اجازه ميهمان کردن افراد را داشته باشند)بر روي عکس کليک کنيد!
  • نرم افزار رستورانگزارش فاکتورهاي پيک : براساس نام پيک ها تاريخ و ساعت و وضعيت پرداخت بر روي عکس کليک کنيد!
  • نرم افزار زعفرانگزارش فاکتورها بر اساس غذا : براساس نام غذاها يا نام گروه غذاها ، تعيين محدوده براي مبلغ فاکتورها ،تاريخ و ساعت فاکتورها ، وضعيت پرداخت فاکتور بر روي عکس کليک کنيد!
  • نرم افزار پژواکگزارش خلاصه خريد مشترکين : براساس 1-تعداد خريد 2-مقدار خريد 3-ميانگين هر خريدبر روي عکس کليک کنيد!
  • نرم افزار فروش سفره خانهگزارش خلاصه فروش روز : 1-تعداد و جمع مبلغ فروش سالن 2-تعداد و جمع مبلغ فروش بيرون بر 3-تعداد و جمع مبلغ فروش نقد 4-تعداد و جمع مبلغ فروش اعتباري بر روي عکس کليک کنيد!
  • نرم افزار براي رستورانگزارش درآمد روزانه :براساس سال و ماهبر روي عکس کليک کنيد!
  • نرم افزار حسابداري مناسب رستورانگزارش درآمد ماهيانه : براساس سالبر روي عکس کليک کنيد!
  • نرم افزار حسابداري براي فست فودگزارش فروش غذاها : بر اساس 1-تعداد فروش 2-کل مبلغ فروش 3-محدوده تاريخ فروش.بر روي عکس کليک کنيد!
  • نرم افزار براي فست فودگزارش فروش روزانه غذاها : بر اساس نام غذا ، سال و ماه مي توان غذاهاي فروخته شده را جستجو کرد. بر روي عکس کليک کنيد!
  • نرم افزار براي سفره خانه سنتيگزارش فروش ماهيانه غذاها : بر اساس نام غذا ، سال و مي توان غذاهاي فروخته شده را جستجو کرد. بر روي عکس کليک کنيد!
  • نرم افزار فست فودگزارش عملکرد پيک : نمايش اطلاعات تعداد سرويس ها و جمع مبالغ فاکتورهاي مربوط به هر پيک. بر روي عکس کليک کنيد!
  • نرم افزار رستورانيگزارش عملکرد روزانه پيک : نمايش اطلاعات مالي مربوط به هر پيک بر اساس سال / ماه / روز بر روي عکس کليک کنيد!
  • برنامه رستورانگزارش عملکرد ماهيانه پيک : نمايش اطلاعات مالي مربوط به پيک بر اساس ماه . بر روي عکس کليک کنيد!
  • نرم افزار براي رستورانگزارش مانده حساب مشترک اعتباري : نمايش اطلاعات مربوط به بدهکاري و بستانکاري مشترکين اعتباري . بر روي عکس کليک کنيد!
  • مقايسه نرم افزار رستورانگزارش مانده حساب پرسنل اعتباري :نمايش اطلاعات مربوط به بدهکاري و بستانکاري پرسنل اعتباري که اجازه مهمان کردن مشتريان را دارند. بر روي عکس کليک کنيد!
  • مقايسه نرم افزار هاي فست فودگزارش غذاها : گزارش گيري از غذاهاي فروخته شده بر اساس : 1- عنوان 2-کد 3-قيمت تمام شده ( بصورت بازه ) 4-قيمت (بصورت بازه) 5-گروه غذايي بر روي عکس کليک کنيد!
  • بهترين نرم افزار رستورانگزارش مشترکين : امکان گزارش گيري از ليست مشترکين بر اساس گروه هاي مشترکين 2-سطح قيمت اختصاص داده شده به مشترک 3- سقف اعتبار مشترکين 4- محدوده آدرس مشترکين 5- پيش شماره تلفن مشترکين 6- اعتباري و غير اعتباري بودن مشترکين و... بر روي عکس کليک کنيد!
  • بهترين نرم افزار فست فودگزارش پيک ها : نمايش ليست تمامي پيک ها بهمراه مشخصت کامل آنها بر روي عکس کليک کنيد!
  • بهترين نرم افزار کافي شاپگزارش موجودي صندوق ها : نمايش موجودي صندق ها به صورت سريع و خلاصه بر روي عکس کليک کنيد!
  • بهترين نرم افزار حسابداري رستورانگزارش عمليات مالي صندوق : گزارش گيري از موجودي صندوق ها بر اساس تاريخ و ساعت و نمايش مبالغ واريز و برداشت شده بهمراه نمايش توضيحات مربوط به اين عمليات (بابت کدام فاکتور - بابت واريز و يا برداشت از کدام صندوق- و....) بر روي عکس کليک کنيد!
  • بهترين نرم افزار براي کافي شاپگزارش عمليات مالي پيک : نمايش فاکتورهاي انتساب داده شده و تسويه شده با پيک بر اساس تاريخ ، ساعت ، مبلغ ، و فاکتورها بر روي عکس کليک کنيد!
  • بهترين نرم افزار براي حسابداري رستورانگزارش عمليات مالي مشترک : امکان گزارش گيري از وضعيت مالي مشترکين اعتباري و نمايش ميزان بدهکاري / بستانکاري مشترکين بهمراه نمايش فاکتورهاي مربوط به آنها بر روي عکس کليک کنيد!
  • نرم افزار حسابداري مخصوص رستورانگزارش عمليات مالي پرسنل : نمايش وضعيت بدهکاري / بستانکاري پرسنل بر اساس روز و ساعت بر روي عکس کليک کنيد!
  • نرم افزار حسابداري مخصوص کافي شاپگزارش عمليات مالي هزينه ها : نمايش اطلاعات مربوط به هزينه هاي پرداخت شده و نمايش جزئيات مربوط به آن بر روي عکس کليک کنيد!
  • نرم افزار منو گير رستورانگزارش کالاها و مواد اوليه : نمايش کالاهاي تعريف شده در انبار بهمراه مشخصات کامل آنها بر روي عکس کليک کنيد!
  • نرم افزار ثبت سفارش رستورانگزارش خلاصه هزينه ها : نمايش هزينه هاي پرداخت شده در بازه هاي زماني دلخواه و نمايش اطلاعات مربوط به هزينه ها شامل : تعداد دفعات پرداخت شده ، ميانگين پرداخت ماهيانه ، تاريخ اولين و آخرين پرداخت ( جهت ثبت هزينه هاي ماهيانه مانند قبوض آب و برق و تلفن و ...) بر روي عکس کليک کنيد!
  • نرم افزار براي تالار پذيراييگزارش ريز هزينه ها : شامل نمايش تاريخ و بهاي هزينه هاي پرداخت شده بر روي عکس کليک کنيد!
  • نرم افزار براي خدمات مجالسگزارش تراکنش انبار : نمايش کالاها و مواد اوليه موجود در انبار و نمايش کليه مشخصات و آمار موجودي آنها در انبار به تفکيک انبار ، نوع عمليات ، انبار مبتدا و مقصد و ساعت و تاريخ عمليات بر روي عکس کليک کنيد!
  • نرم افزار مديريت پيک رستورانگزارش موجودي انبار : امکان گزارش گيري از موجودي انبار به تفکيک نام انبار و تعيين بازه براي مقدار و ارزش کالا و مواد اوليه بر روي عکس کليک کنيد!
  • نرم افزار مديريت پيک فست فودگزارش سود ناويژه غذاها : امکان گذارش گيري از غذاهاي فروخته شده و نمايش ميزان سود ناخالص غذاها بر روي عکس کليک کنيد!
  • نرم افزار شماره دهي رستورانگزارش سود و زيان : نمايش سود و زيان کلي در يک نگاه براساس جمع مبالغ فاکتور ، مجموع هزينه توليد غذا و سود ناويژه بر روي عکس کليک کنيد!
  • نرم افزار اعلام فاکتور رستورانگزارش تماس ها : امکان جستجو و نمايش تماس هاي گرفته شده بر اساس نام مشترک ، کد اشتراک ، تاريخ تماس ، ساعت تماس ، تلفن مشترک . يکي از پر کاربرد ترين موارد اين گزارش جهت بدست آوردن اطلاعات تماس مشترياني است که جزو مشترکين ثبت نشده اند (تماس اولي ها ) و نياز به بازيابي شماره تلفن هاي آنها مي باشد. بر روي عکس کليک کنيد!
  • .: امکانــات بخـش تنظيمـات :.
  • نرم افزار اعلام فاکتور فست فودتنظيمات سيستم :تنظيمات عمومي سيستم و امکان فعال يا غير فعال کردن برخي تنظيمات به دلخواه کاربر که از آن جمله مي توان به موارد زير اشاره کرد :
  • - تنظيمات عمومي مانند : 1- نماد پول 2- تنظيم ساعت کاري 3- امکان درج آرم و نام مجموعه غذاخوري 4- تنظيمات مربوط به نمايشگرهاي لمسي 5- نوع انتخاب واگذاري به پيک در فرم فروش ( تسويه حساب همزمان - بدهکار نمودن پيک و ...) 6- استفاده از خطوط چاپ پيشرفته ( امکان تعريف دو تا 4 خط چاپ براي هر غذا ) 7- استفاده از توضيحات پيشرفته براي هر غذا و 8- تعداد خطوط کالر آي دي جهت نمايش در فرم فروش و تعداد ارقام شماره ها 9- فعال يا غير فعال کردن فروش ميز باز سالن .....
   - تنظيمات فاکتور با امکاناتي نظير : 1- انتخاب نوع مشترک پيش فرض سالن و پيش فرض بيرون بر 2- تعيين وضعيت پيش فرض در فرم هاي فروش ( مثلا پيش فرض بر روي بيرون بر توسط پيک، سالن يا حضوري بيرون بر تنظيم شود که اين امر با توجه به سليقه کاربر و نوع غالب مشتريان مجموعه انتخاب مي گردد) 3- تعيين درصد يا عدد براي سرويس پيش فرض سالن و همچنين بيرون بر 4- تعيين درصد يا عدد براي تخفيف پيش فرض سالن و همچنين بيرون بر 5- تعيين درصد ماليات بر ارزش افزوده براي درج در فاکتورها
  • - تنظيمات کنترلي : امکان استفاده از هشدار موجودي غذا : در صورتي که کاربر براي غذاها تعداد روزانه تعيين کرده باشد مي توان در اين قسمت درصدي را به عنوان درصد هشدار تعيين کرد ، به اين معني که زمانيکه فروش غذاي مورد نظر به درصد هشدار رسيد ، نرم افزار به کاربر هشدار داده و کاربر را از وضعيت در حال اتمام آن غذا مطلع نمايد.
   - تعيين محدوده ويرايش فاکتور : اين قابليت امکان ويرايش فاکتورها را در مدت زمان مشخصي فعال کرده و بعد از پايان مدت زمان مجاز کاربر ديگر مجاز به ويرايش فاکتور نمي باشد.
   - تعيين تعداد غذاهاي مورد علاقه مشترکين : اين قابليت در صورت فعال بودن زماني نمايش مي يابد که مشترکين با مجموعه تماس گرفته و شماره اشتراک آنها در فرم فروش ( به صورت خودکار و با استفاده از دستگاه کالر آي دي ، و يا به صورت دستي و توسط کاربر ) درج مي شود ، در اينصورت بيشترين غذايي که مشترک در دفعات قبل سفارش داده است نمايش داده مي شود .
   - تنظيم فاصله ميان اعلام شماره فاکتور به وسيله نرم افزار اعلام شماره
   - تنظيمات چاپ : 1- تنظيم موقعيت آرم در فاکتور 2-امکان درج جملات فلسفي و يا فال حافظ در پايين فاکتورها 3- امکان درج دو خط نوشته دلخواه جهت درج در پايين فاکتورها 4- امکان تناسب ستون هاي فاکتور 5- امکان چاپ گزارش هنگام مرجوع شدن / حذف / انتساب به پيک فاکتورها 6- تعيين تعداد چاپ فاکتور در آشپزخانه و صندوق 7- تعيين درج و يا عدم درج فاکتورهاي صندوق و آشپزخانه در هنگام ثبت فاکتور
   - تنظيمات مربوط به نمايشگر مشتري : مانند نمايش مبلغ قابل پرداخت
   - تنظيمات پشتيبان گيري : امکان پشتيبان گيري ساعتي و به صورت خودکار از پايگاه داده نرم افزار و ذخيره سازي آن در آدرس دلخواه. بر روي عکس کليک کنيد!
  • نرم افزار اعلام فاکتور تحويل صندوق به کاربر :امکان تحويل صندوق به کاربر به تعداد دلخواه. بر روي عکس کليک کنيد!
  • سفره خانه سنتيتعداد اوليه روزانه غذا : تعيين تعداد اوليه دلخواه براي غذاها. بر روي عکس کليک کنيد!
  • رستورانتغيير دسته اي مشخصات غذاها : امکان تغيير مشخصات دسته اي غذاها اعم از : خط چاپ غذا ، گروه غذايي ، گروه فيش غذاها ، فعال يا عدم نمايش غذا در فرم فروش. بر روي عکس کليک کنيد!
  • رستورانيگروه هاي کاربري : تعريف گروه هاي کاربري مانند : مديران ، صندوق داران ، مهمانداران و.... بر روي عکس کليک کنيد!
  • فست فودکاربران : تعريف هر ميزان کاربر و تعيين گروه هاي کاربري براي هر يک از آنها. بر روي عکس کليک کنيد!
  • کافي شاپسطوح دسترسي : تعيين سطح دسترسي براي هر کي از گروه هاي کاربري به صورت دقيق و کامل به صورتي که مدير مجموعه هر ميزان اختيار که مايل باشد مي تواند مي تواند به کاربر داده و يا از آن بگيرد. بر روي عکس کليک کنيد!
  • حسابداري کافي شاپخطوط چاپگر : امکان تعريف انواع پرينتر ( حرارتي ، رنگي ، ليزي و ...) به تعداد دلخواه و با هر نوع روش اتصال ( USB ، COM ,IP , ...) جهت صدور فاکتور صندوق و آشپزخانه و گزارشات بر روي عکس کليک کنيد!
  • حسابداري رستورانسطوح قيمت :امکان تعريف 5 قيمت مختلف براي هر غذا ، که به مدير مجموعه اجازه مي دهد با توجه به نوع مشتريان ( اعم از مشترکين معمولي ، ويژه ، دوستان و آشنايان ، مراکز و نهاد هاي طرف قرارداد و ....) 5 قيمت مختلف را به هر غذا اختصاص دهد ، که در هنگام صدور صورتحساب ، قيمت هر غذا با توجه به نوع مشترک به صورت خودکار تغيير مي کند . اين امر در هرچه ضابطه مند شدن فروش و جلوگيري از اعمال تخفيف هاي سليقه اي و بروز خطا در هنگام درج تخفيف دستي در هنگام فروش موثر است. بر روي عکس کليک کنيد!
  • .: معـرفي بـخش امکانـات :.
  • فستفودپشتيبان گيري : امکان پشتيبان گيري به صورت دستي ( علاوه بر پشتيبان گيري ساعتي خودکار سيستم ) بر روي عکس کليک کنيد!
  • کافي شاپبازيابي اطلاعات : در هنگام بروز مشکلات ( اعم از پاک شدن و يا خرابي ويندوز ، مشکلات سخت افزاري و ....) کاربر قادر خواهد بود تا با استفاده از فايل هاي پشتيباني که خود نرم افزار به صورت ساعتي تهيه مي کند اقدام به بازيابي اطلاعات نمايد.اين کار با سهولت و سرعت بالايي انجام پذير است و تنها کافيست آدرس فايل ذخيره شده را انتخاب کرده و بر روي دگمه بازيابي اطلاعات کليک کنيد. بر روي عکس کليک کنيد!
  • دانلود براي فست فودتقويم : داراي تقويم با قابليت درج يادداشت براي روزهاي خاص بر روي عکس کليک کنيد!
  • دانلود براي رستورانماشين حساب :امکان استفاده از ماشين حساب در سطح برنامه . بر روي عکس کليک کنيد!
  • رستورانگزارش عملياتي سيستم : گزارش عملياتي سيستم به مدير مجموعه اين امکان را مي دهد تا تمام اتفاقاتي که در برنامه رخ داده است ( از قبيل ساعت ورود و خروج کاربران ، ورود اطلاعات ، ويرايش اطلاعات و ..... ) را مشاهده نمايد. بر روي عکس کليک کنيد!
  • رستورانينمايش اطلاعات کامپيوتر : نمايش اطلاعات مربوط به کامپيوتر کاربر مانند : تعداد روزهاي استفاده شده از نرم افزار نام و آي پي سيستم و ..... بر روي عکس کليک کنيد!
  • نرم افزار چلوکبابيارسال پيام : امکان ارسال پيام بوسيله پرينترهاي معرفي شده به سيستم ، بعنوان مثال ارسال يک پيام خاص براي سرآشپز از طرف مدير. بر روي عکس کليک کنيد!
  • نرم افزار حسابداري چلوکبابيتعريف اشخاص دفترچه تلفن :امکان تعريف اشخاص بهمراه درج مشخصات کامل آنها در دفترچه تلفن نرم افزار.
  • نرم افزار کافي شاپدفترچه تلفن: نمايش اطلاعات افراد تعريف شده در دفترچه تلفن
  •  

 • نسخه کامل نرم افزار زعفران ( +A ) به همراه پي دي اي PDA نرم افزار فست فود|نرم افزار کافي شاپ|نرم افزار رستوراني|نرم افزار کترينگ|نرم افزار حسابداري رستوران|برنامه مديريت رستوران|نرم افزار صدور فيش فست فود|برنامه کافي شاپ|نرم افزار پيتزا فروشي
  • ورژن فعلي : +A
  • ورژن پي دي اي : 1
  • پيشنهاد شده براي : رستوران ها ، سالن هاي غذاخوري ، سفره خانه هاي سنتي و ...

   

 • نرم افزار زعفران نسخه +A که قابل استفاده در انواع رستوران ها ، سفره خانه هاي سنتي و غذاخوري ها مي باشد ، قويترين و کامل ترين نرم افزار در اين حوزه است که در توليد آن از متدهاي روز برنامه نويسي و آخرين تکنولوژي ها استفاده شده است.

نسخه پيشرفته ( A )نرم افزار زعفران

فود|نرم افزار کافي شاپ|نرم افزار رستوران|برنامه حسابداري رستوراني|نرم افزار مديريت و حسابداري رستوران|نرم افزار رستوراني|نرم افزار کترينگ|نرم افزار حسابداري رستوران|برنامه مديريت رستوران|نرم افزار صدور فيش فست فود|برنامه کافي شاپ|نرم افزار پيتزا فروشي

 • ورژن فعلي :A

 

ورژن پي دي اي : ندارد
 • پيشنهاد شده براي : فست فودها،کتيرينگ ها،کافي شاپ ها،طباخي و...
 • نرم افزار زعفران ورژن A جهت دقت بخشيدن و تسريع در فروش فست فودها ، بيرون بر ها ، کافي شاپ ها و ... تهيه گرديده است. در اين نرم افزار سعي شده تا با آناليز دقيق روند فروش اين مراکز ، از روش هايي جهت محاسبه و اجراي دستورات فروش استفاده گردد که در حين تسريع در عملکرد پرسنل و صندوق دارن از احتمال بروز خطاهاي احتمالي کاملا جلوگيري گردد.

 • جهت دانلود نسخه رايگان نرم افزار زعفران کليک نماييد!
 • جهت ثبت سفارش نرم افزار حسابداري و مديريت رستوران زعفران کليک نماييد!
نرم افزار فست فود|نرم افزار رستوران|برنامه حسابداري رستوران|نرم افزار حسابداري فست فود|نرم افزار نوبت دهی فست فود|برنامه حسابداري سفره خانه سنتی|برنامه صدور فیش رستوران|نرم افزار کترینگ|نرم افزار پیتزا فروشی|برنامه کترینگ|نرم افزار کترینگ

کامپيوتر با مشخصات (PC):

جهت نصب و راه اندازي نرم افزار مديريت رستوران زعفران نياز به يک دستگاه کامپيوتر با مشخصات ذکر شده داريد.
 
CPU :

حالت حداقل: 1GHz

حالت مطلوب: 3GHz

RAM :

حالت حداقل: 512MB

حالت مطلوب: 1GB

H.D.D :

حالت حداقل: 4GB

حالت مطلوب: 10GB

نرم افزار فست فود|نرم افزار رستوران|برنامه حسابداري رستوران|نرم افزار حسابداري فست فود|نرم افزار نوبت دهی فست فود|برنامه حسابداري سفره خانه سنتی|برنامه صدور فیش رستوران|برنامه کترینگ|نرم افزار کترینگ

سيستم عامل (O.S):

در حال حاضر نسخه هاي تحت ويندوز نرم افزار زعفران منتشر شده است .
 
WINDOWS:

حالت حداقل: (WIN XP (SP3

حالت مطلوب: (WIN 7 (SP1


 

برنامه رستورانی | نرم افزار پرینتر|نرم افزار فست فود|نرم افزار رستوران|برنامه حسابداري رستوران|نرم افزار حسابداري فست فود|نرم افزار نوبت دهی فست فود|برنامه حسابداري سفره خانه سنتی|برنامه صدور فیش رستوران|برنامه کترینگ|نرم افزار کترینگ

پرينتر (Printer) :

نرم افزار مديريت رستوران زعفران قابليت کار با انواع پرينتر هاي حرارتي ، رنگي و ليزي را جهت صدور فيش و صورتحساب را دارد .
 
---:

حالت حداقل:-----

حالت مطلوب: -----

   

نرم افزار فست فود|نرم افزار رستوران|نرم افزار حسابداري رستوران|نرم افزار حسابداري فست فود|برنامه کترینگ|برنامه حسابداري سفره خانه سنتی
خريد نسخه
ويژه نرم افزار
مديريت وحسابداري
رستوران

راهنماي خرید :

مشتری گرامی ! شما می توانید جهت خرید نسخه کامل نرم افزار مدیریت و حسابداري رستوران زعفران نسخه +2 ( همراه با فرمول تولید غذاها ) و یا نسخه 1.53 می توانید با شماره های 88949329 - 88948612 - 88948611 و یا ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید تماس بگیرید .

نرم افزار فست فود|نرم افزار رستوران|نرم افزار حسابداري رستوران|نرم افزار حسابداري فست فود|برنامه کترینگ|برنامه حسابداري سفره خانه سنتی
دانلود نسخه رايگان
نرم افزار مديريت
وحسابداري رستوران

راهنماي دانلود :

جهت دانلود فايل ها به نکات زير حتماً توجه داشته باشيد:

1- براي دانلود فايل ها حتماً از يک نرم افزار مديريت دانلود و مخصوصاً FlashGet استفاده کنيد. با استفاده از نرم افزار مديريت علاوه بر اينکه سرعت دانلود شما بيشتر خواهد شد احتمال خرابي فايل هاي دانلود شده کاهش مي يابد.

2- فايل هايي که قصد دانلود آن ها را داريد به صورت تک تک دانلود کنيد و از دانلود همزمان چندين فايل خودداري کنيد تا هر فايل با بالاترين سرعت دانلود شود و احتمال خرابي آن کم شود.
اگر همزمان قصد دانلود چند فايل را داشته باشيد، ممکن است برخي از لينک ها خراب باشد ولي اگر به صورت تک تک دانلود کنيد مشکلي پيش نخواهد آمد.

3- فايل هاي قرار داده شده براي دانلود به منظور کاهش حجم و دريافت سريعتر فشرده شده اند، براي خارج سازي فايل ها از حالت فشرده از نرم افزار Winrar و يا مشابه آن استفاده کنيد.

4- کلمه رمز جهت بازگشايي فايل فشرده عبارت pejvakcomputer.net مي باشد. تمامي حروف را ميبايستي به صورت کوچک تايپ کنيد و در هنگام تايپ به وضعيت EN/FA کيبورد خود توجه داشته باشيد همچنين بهتر است کلمه رمز را تايپ کنيد و از Copy-Paste آن بپرهيزيد.

5- چنانچه در هنگام خارج سازي فايل از حالت فشرده با پيغام خطاي Password و يا CRC مواجه شديد، در صورتي که کلمه رمز را درست وارد کرده باشيد. فايل به صورت خراب دانلود شده است و مي بايستي مجدداً آن را دانلود کنيد.

نرم افزار فست فود|نرم افزار رستوران|نرم افزار حسابداري رستوران|نرم افزار حسابداري فست فود|برنامه کترینگ|برنامه حسابداري سفره خانه سنتی
دانلود فیلم آموزشی
و راهنمای PDF
نرم افزار

فایل های آموزشی :

فایل های آموزشی نرم افزار مدیریت و حسابداري رستوران زعفران به دو صورت متنی ( با فرمت PDF) و همچنین تصویری جهت پاسخگویی به پرسش های شما مشتریان محترم در اختیار شما قرار گرفته است . همچنین شما می توانید سوالات خود را از طریق ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید با ما در میان گذارید .

تماس با ما :

 • آدرس : تهران - خیابان نلسون ماندلا (جردن) - بالاتر از پل میرداماد - نبش کوچه آناهیتا - برج آناهیتا - طبقه هشتم - واحد 801
 • تلفن تماس در ساعات اداری:
  71  806 860 - 51806 860 -34 806 86071  79 34 78 88 - 49 15 8888 - 48 15 8888
 • تلفن تماس در خارج از ساعات اداری و ایام تعطیل:
  202 38 39 0990   -   205 38 39 0990
 • ایمیل :این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

 

 

تلگرام شرکت مهندسی کامپیوتر پژواک

 

دانلود نرم افزار ریموت دسکتاپ :

نرم افزار TeamViewer